ZAPOSLENOST IZVAN POLJOPRIVREDE U SAD-u (NFP-Nonfarm Payrolls)

 • Datum: Petak 06.01.2017.
 • Vreme: 14:30

 • NFP zaposlenost izvan poljoprivrede u SAD-u

 • Prethodna vrijednost: 178K
 • Očekivana vrijednost: 175K

 • NFP izvještaj o zaposlenosti izvan poljoprivrede je mjesečni izvještaj koji objavljuje Američki biro za radnu statistiku i predstavlja ukupan broj lica koja su dobila plaću u bilo kojoj oblasti poslovanja. Njime nisu obuhvaćeni zaposleni u javnom sektoru, u privatnim domaćinstvima, poljoprivredi i neprofitnim organizacijama.

  Objavljuje se obično prvog petka u mjesecu, zajedno sa izvještajem o ukupnoj stopi nezaposlenosti.

  Ovaj izvještaj predstavlja možda i najutjecajniji izvještaj tržišta rada kada su u pitanju kretanja na financijskom tržištu i ima veoma značajan utjecaj na kretanje cijena američkih dionica, vrijednost dolara kao i cijenu zlata. Njegov značaj je u tome što predstavlja broj novo-dodatih radnih mjesta u odnosu na prethodni mjesec i ima važan uvid u situaciju na tržištu rada, a koja sa druge strane ima dominantan utjecaj na kreiranje monetarne politike Federalnih Rezervi.

  Komentar:

  Statistički posmatrano, NFP izvještaj ima skoro podjednak utjecaj na kretanje valutnog para EUR/USD i cijene zlata. Obje korelacije su negativne jer ovaj izvještaj u stvari ima direktnu korelaciju sa američkim dolarom. Prethodni izvještaj iz studenog, koji je objavljen 2. prosinca bio je pozitivan. Prema pretpostavkama, očekivano je da NFP dostigne 175K, a realizirano je 178K. Iako su rezultati NFP izvještaja bili pozitivni, dolar je izgubio na vrijednosti iz razloga što su zarade privatnog sektora u SAD-u bile niže od očekivanih, međutim, kako se nastavilo trgovanje, dolar se stabilizirao. Od prosinačkog izvještaja koji će biti objavljen 6. siječnja, očekuje se negativan rezultat. Ukoliko se pretpostavke ostvare, možemo očekivati pad dolara, a samim tim i rast cijene zlata te i valutnog para EUR/USD.


  NFP VS EURUSD

  Reakcije financijskih instrumenata nakon prethodnog objavljivanja ovog izvještaja:


  NFP VS GOLD

  Reakcije financijskih instrumenata nakon prethodnog objavljivanja ovog izvještaja:


  Pregled Mikro analiza

  Podaci su isključivo informativne prirode. Bez namjere pružanja savjeta za investiciju ili trgovanje. Vaš kapital je pod rizikom. Gubici mogu premašiti vaše depozite.